OM MIG                

Tvåspråkig fysioterapeut med lång erfarenhet och specialisering inom stöd- och rörelseorgan samt neurologi för vuxna. Arbetat som fysioterapeut på Vasa sjukvårdsdistrikt kf Bottenhavets sjukhus, Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad samt som egenföretagare i KRS-Fysio.Specialiseringar

  • Faskia Manipulaatio Stecco nivå 1 och 2
  • Specialisering för rätt till direktmottagning för fysioterapeuter
  • Företagsfysioterapi
  • Fysioterapi för rehabilitering av ryggpatienter
  • MDT examen
  • Specialisering inom vuxenneurologi
  • Kortkurser inom stöd- och rörelseorganen
  • Yogalärare

Deltar regelbundet i skolningar för att upprätthålla min yrkeskunskap.